kobiety.net.pl

Nazwa: Hasło:
 
Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
» Polityka cookie Kobiety.net.pl

Strona główna   Dom   Kariera   Rodzina   Styl   Zdrowie   Związki   Życie   Klub  

 
Szukaj

   

 
Ankieta
Czy kobiety w Polsce są dyskryminowane w pracy?

 
 

Obywatelski projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
2008/11/5 10:30:00

Fundacja Razem Lepiej zebrała już 7 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy, który ma poprawić sytuację ofiar przemocy w Polsce. Aby mogła rozpocząc się procedura legislacyjna projektu fundacja musi do połowy stycznia przyszłego roku zdobyć poparcie 100 tysięcy obywateli.

Projekt nowelizacji powstał we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami i ekspertami z zakresu prawa oraz pracownikami administracji rządowej. Zakłada zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksie karnym, rodzinnym i opiekuńczym oraz ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Tytuł ustawy o przeciwdziałaniu przemocy zostanie uzupełniony słowami „i pomocy rodzinie w kryzysie”.

Pomysłodawcom chodzi o podkreślenie już w tytule nowelizowanej ustawy, że zapobieganie przemocy w rodzinie bardzo silnie wiąże się z udzielaniem jej skutecznej pomocy.

Jeśli ustawa wejdzie w życie w niezmienionej formie rodzice i prawni opiekunowie dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej będą musieli obowiązkowo dawać mu do szkoły drugie śniadanie. „Szkoła kontroluje na bieżąco wypełnianie tego obowiązku, a w razie trzeciego z kolei braku drugiego śniadania, dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę z rodzicami, by rozpoznać powody takiej sytuacji” proponują twórcy ustawy.
Wśród innych przepisów znalazł się również zakaz pozbawiania władzy rodzicielskiej rodziców, którzy nie potrafią zapewnić swoim dzieciom właściwych warunków materialnych, ale poprawnie wypełniają inne obowiązki rodzicielskie.
Projekt ustawy reguluje też kwestie bezpośrednio związane z przemocą w rodzinie. W przypadku, gdy sprawca przemocy może zagrażać bezpieczeństwu pokrzywdzonych, policja sporządzi dla niego nakaz opuszczenia mieszkania na 14 dni. Nakaz ten obejmie również zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 100 m. Przemoc w rodzinie nie będzie mogła być uznawana za czyn o znikomej szkodliwości społecznej.Fundcja Razem Lepiej
Oprac: Adrianna Buniewicz

 
 

WyslijPowiadom znajomego DrukujWersja do druku LinkDodaj link Kanal RSSKanal RSS

Zainteresował Cię ten artykuł? Przeczytaj podobne. Kliknij i wybierz temat: Fundacja Razem Lepiej, kodeks karny, kodeks rodzinny, przemoc w rodzinie